Zakelijk

Verantwoording als werkgever

vog online aanvraag

Wanneer je werkt met klanten, geld of persoonlijke gegevens van derden heb je als werkgever een grote verantwoordelijkheid. Je moet er niet aan denken dat een werknemer er met de gegevens vandoor gaat, of nog erger bij een bank dat er geld weggesluisd wordt naar een eigen rekening. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, is een vog online aanvraag een veilige beslissing. Hiermee sluit je uit dat de toekomstige werknemer een strafbaar feit heeft gepleegd wat de werkzaamheden in gevaar kan brengen.

vog online aanvraag

Zet de VOG in

Voor veel functies en beroepen is het belangrijk als werknemer om een vog online aan te vragen, werkt je personeel met kwetsbare groepen of kinderen ben je zelfs verplicht dit te doen. Maar ook als je moet werken met gevaarlijke stoffen als bepaalde giffen of gassen, dit om te voorkomen dat je bijvoorbeeld niet vertrouwelijk omgaat met de vloeistoffen. Er zijn voldoende beroepen waar je geen Verklaring Omtrent het Gedrag nodig hebt, denk aan werken in een supermarkt. Hierbij is de kans niet zo groot dat je schade aan de samenleving aan kunt richten.

Regels voor een werkgever

Het is natuurlijk best ingrijpend als werknemer wanneer je gescreend wordt, het mag niet zomaar gedaan worden bij ieder beroep. In sommige functies is het wel een wettelijke verplichting, maar een werkgever kan het ook nodig vinden als er verdenkingen zijn. Je moet als werkgever een legitiem belang hebben, de gegevens van de screening mag je alleen gebruiken waarvoor ze nodig zijn. Tevens moet de vog online aanvraag echt noodzakelijk zijn voor jou als werkgever.